Jordi Galí, membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC)

2011-02-05

Jordi Galí, membre del recent constituit Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC)

Retalls de premsa