ENG / CAT

Treballa amb nosaltres

Estratègia de recursos humans per a investigadors

El 26 de novembre del 2015 el CREI va rebre el premi HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) de la Comissió Europea.
L’HRS4R dóna suport a les institucions de recerca i les organitzacions finançadores en la implementació de l’European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers en les seves polítiques i pràctiques. La seva implantació farà que aquestes institucions siguin més atractives per als investigadors que busquen una nova destinació.

Contractació del CREI: oberta, transparent i basada en els mèrits

Ofertes de treball