Una disminució de la despesa pot acabar generant més dèficit, Entrevista a Jordi Galí, L’Economic

2012-03-03