Un expert afirma que hi ha bombolla en el mercat immobiliari i que això és positiu, Jaume Ventura, El Punt

2007-11-07