Teresa Garcia-Milà: “He estat primera dona de bastantes coses”, Diari Empresarial de Catalunya

2017-01-30