El preu del rescat, Entrevista a Jaume Ventura,

2012-10-08