El negoci del deute- El futur de l’Euro, Entrevista a Joachim Voth, 30 minuts TV3

2011-11-27