El Ciutadà assumeix indirectament el risc de pèrdues que corren els governs, Entrevista a Jordi Gali, El Temps

2008-10-21