Comparada amb la Gran Depressió de 1929, la crisi no és tan profunda, Entrevista a Jordi Galí, Ara

2011-01-17